O Hucie

Wczoraj

Huta powstała w 1922 roku. Przez 30 lat produkowała szkło gospodarcze i opakowania szklane.
W 1954 roku rozpoczęła produkcję szkła sygnalizacyjnego głównie dla potrzeb PKP oraz szkła ochronnego dla spawaczy.
Na początku lat 60-tych XX wieku w Jaśle produkowano szkło kolorowe do sygnalizacji kolejowej, samochodowej, drogowej, morskiej i lotniczej. Wprowadzono również produkcję szkieł reflektorowych dla przemysłu motoryzacyjnego.
Huta Szkła w Jaśle jest jedyną hutą w Polsce produkującą szkło techniczne.

Równolegle ze szkłem technicznym w Hucie produkowano antyczne szkło witrażowe metodą z początku XIX wieku. Różnokolorowe szkło witrażowe wykorzystane zostało m.in. w odbudowywanym Zamku Królewskim w Warszawie, czy w Kościele p.w. Św.Katarzyny w Gdańsku.

Około 20 lat temu HS w Jaśle ponownie wprowadziła do produkcji szkło gospodarcze.

zobacz więcej
ukryj

HISTORIA HUTY SZKŁA W JAŚLE

założenie Huty Szkła w Jaśle produkcja szkła gospodarczego i opakowań szklanych zmiana profilu produkcji na szkło techniczne m.in. soczewki sygnalizacyjne, szkła reflektorowe dla przemysłu motoryzacyjnego czy szkło ochronne dla spawaczy rozpoczęcie produkcji antycznego szkła witrażowego metodą z początków XIX w. przekształcenie przedsiębiorstwa w Spółkę z o.o., w której 100% udziałów posiada Grupa Kapitałowa KROSNO; poszerzenie profilu produkcji o szkło gospodarcze prasowane zmiana właściciela Huty 1922 1924-1954 1954 1970 1993 2015 założenie Huty Szkła w Jaśle produkcja szkła gospodarczego i opakowań szklanych zmiana profilu produkcji na szkło techniczne m.in. soczewki sygnalizacyjne, szkła reflektorowe dla przemysłu motoryzacyjnego czy szkło ochronne dla spawaczy rozpoczęcie produkcji antycznego szkła witrażowego metodą z początków XIX w. przekształcenie przedsiębiorstwa w Spółkę z o.o., w której 100% udziałów posiada Grupa Kapitałowa KROSNO; poszerzenie profilu produkcji o szkło gospodarcze prasowane zmiana właściciela Huty 1922 1924-1954 1954 1970 1993 2015

Dzisiaj

Huta Szkła w Jaśle jest jedyną hutą w Polsce, która produkuje szkło techniczne. To w Jaśle powstają klosze do lamp samochodowych starszych modeli Mercedesów, Porsche czy Volkswagenów. Koneserzy mogą tutaj zamówić lampy do zabytkowych samochodów, tramwajów czy pociągów.

Na świecie huta znana jest z antycznego szkła witrażowego produkowanego metodą z początku XIX wieku. Huta oferuje 150 kolorów o charakterystycznej pęcherzykowatej bądź
włosowatej strukturze. Niejednorodna grubość tafli różnicuje intensywność przepuszczanego światła.

Obecnie obok szkła technicznego i witrażowego w Jaśle produkowane jest także szkło gospodarcze.

down pobierz prezentację

zobacz więcej
ukryj

Polityka​ ​jakości
zarządu Huty Szkła w Jaśle Spółka Akcyjna

 • Zapewnienie naszym klientom wysokiego poziomu pewności, że dostarczone wyroby będą spełniać ustalone wcześniej wymagania
 • Powszechna świadomość, że odpowiedzialność za jakość spoczywa na wszystkich pracownikach Huty i jest traktowana jako cel nadrzędny
 • Stale udoskonalony System Zapewnienia Jakości wg wymagań normy EN ISO 9001 : 2015, gwarantuje osiągnięcie celów naszej polityki jakościowej
 • Wyrazem tego przesłania jest dążenie do zadowolenia klienta i zaufanie do naszej firmy

 

Deklarujemy:
 • zaspokojenie aktualnych potrzeb i oczekiwań klienta
 • prowadzenie aktywnej promocji nowych wyrobów o walorach zgodnych ze światowymi tendencjami rozwoju techniki oświetleniowej
Zdeklarowane cele osiągniemy dzięki następującym działaniom:
 • poprawa współdziałania pomiędzy wszystkimi działami naszej firmy w terminowej realizacji zamówień
 • doskonalenie działalności marketingowej
 • stworzenie warunków pracy, w których każdy pracownik czuje się odpowiedzialny za stałe podnoszenie jakości swej pracy
 • stosowanie nowoczesnych technik wytwarzania i organizacji pracy
 • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością całkowicie spełniających wymagania normy EN ISO 9001 : 2015
 • tworzenie świadomości jakości u wszystkich pracowników poprzez ich szkolenie i doskonalenie
 • stałe podnoszenie świadomości załogi i kształtowanie autentycznego zaangażowania wszystkich pracowników w politykę jakościową
Zarząd oraz pracownicy Huty Szkła w Jaśle zobowiązują się do realizacji przyjętych w Polityce Jakości celów, ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz oferowanych produktów.