Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy: 1.950.000,00 zł – całkowicie wpłacony.

Dematerializacja akcji

  • W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28.02.2021 r. należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie Spółki
  • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – 604 468 885, ul. Śniadeckich 19, 38-200 Jasło, ksiegowosc@jaslo-glass.pl
  • Data i treść pierwszego wezwania do złożenia akcji w spółce [zobacz]
  • Data i treść drugiego wezwania do złożenia akcji w spółce [zobacz]
  • Data i treść trzeciego wezwania do złożenia akcji w spółce [zobacz]
  • Data i treść czwartego wezwania do złożenia akcji w spółce [zobacz]
  • Data i treść piątego wezwania do złożenia akcji w spółce [zobacz]

Rejestr akcjonariuszy

Walne zgromadzenia