ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • obsługa frezarki CNC,
 • dobór odpowiednich narzędzi, parametrów i ustawień dla prawidłowego funkcjonowania procesu obróbki
 • Kontrola jakości w procesie wytwarzanego produktu
 • wykonywanie zleceń w oparciu o rysunek techniczny
 • dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyny i narzędzi
 • monitorowanie procesu i szybkie reagowanie w przypadku odchyleń od założeń lub oczekiwanej jakości detalu;

WYMAGANIA

 • doświadczenie w obsłudze maszyn CNC min.6 miesięcy
 • umiejętność użytkowania podstawowych przyrządów pomiarowych
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • umiejętność doboru parametrów skrawania
 • samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja czasu pracy
 • gotowość do pracy zmianowej (również w porze nocnej)

OFERUJEMY

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełną wyzwań pracę, możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
 • benefity socjalne i świadczenia w ramach ZFŚS.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@jaslo-glass.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 532-795-633
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego przez Huta Szkła w Jaśle S.A. z siedzibą w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa prasy do formowania elementów szklanych
 • Obsługa robota do nabierania szkła

Wymagania:

 • dyspozycyjność do pracy trzyzmianowej
 • uczciwość, pracowitość, rzetelność,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • motywacja do pracy i zaangażowanie w wykonywaną pracę

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • premie w zależności od uzyskanych wyników
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
 • benefity socjalne i świadczenia w ramach ZFŚS, w tym dofinansowanie wypoczynku
 • dodatkową premię frekwencyjną

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@jaslo-glass.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 784-593-278

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego przez Huta Szkła w Jaśle S.A. z siedzibą w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie, wdrażanie i weryfikacja dokumentacji procesowo- technologicznej,
 • Projektowanie i wdrażanie nowych produktów,
 • Wdrażanie rozwiązań optymalizujących i podnoszących efektywność procesów technologicznych,
 • Standaryzowanie i normowanie czynności produkcyjnych,
 • Kontrola procesu technologicznego, przygotowywanie wniosków usprawniających,
 • Bieżąca współpraca z działem produkcji oraz działem jakości,
 • Raportowanie efektywności wdrażanych rozwiązań,
 • Stosowanie zasad” Lean Manufacturing” we wszystkich aspektach procesu produkcji,
 • Udział w opracowaniu wycen kosztów produkcji,
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu zagadnień technologiczno-produkcyjnych,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie w charakterze technologa/inżyniera procesu,
 • Dobra znajomość programu MS Office,
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing,
 • Znajomość programów wspomagających projektowanie: Autocad, Solidworks,
 • Wysoka orientacja na efektywność i jakość podejmowanych działań,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja pracy, sumienność i zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pełną wyzwań pracę, możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
 • Benefity socjalne i świadczenia w ramach ZFŚS.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@jaslo-glass.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 532-795-633 

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego przez Huta Szkła w Jaśle S.A. z siedzibą w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zakres obowiązków:

   • utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych i energetycznych na terenie przedsiębiorstwa,
   • przeglądy, remonty, naprawy maszyn i urządzeń,
   • aktywne uczestnictwo w projektach modernizacyjnych i optymalizacyjnych.
   • diagnozowanie usterek układów automatycznych i usuwanie bieżących awarii,
   • realizowanie planów przeglądów prewencyjnych, prowadzenie przeglądów okresowych,
   • wykonywanie prac instalacyjnych,
   • nadzór nad dokumentacją techniczną i udział w przeglądach technicznych,

Wymagania:

   • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
   • wykształcenie min. zawodowe techniczne z zakresu elektryki lub pokrewne,
   • mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV – eksploatacja,
   • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i czytania schematów elektrycznych,
   • samodzielność i inicjatywa
   • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

   • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
   • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   • premie w zależności od uzyskanych wyników
   • możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
   • benefity socjalne i świadczenia w ramach ZFŚS, w tym dofinansowanie wypoczynku
   • dodatkową premię frekwencyjną

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@jaslo-glass.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 532-795-633 

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego przez Huta Szkła w Jaśle S.A. z siedzibą w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zakres obowiązków:

 • Dobór i analiza zużycia materiałów, określanie norm zużycia materiałów
 • Wprowadzanie zmian technologicznych oraz zamienników surowcowych w celu poprawy jakości wyrobów oraz obniżania kosztów wytworzenia
 • Wdrażanie rozwiązań optymalizujących i podnoszących efektywność procesów technologicznych
 • Standaryzowanie czynności produkcyjnych
 • Kontrola procesu technologicznego
 • Bieżąca współpraca z działem produkcji oraz działem jakości
 • Raportowanie efektywności wdrażanych rozwiązań
 • Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunki: technologia chemiczna, technologia szkła lub pokrewne,
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość programu MS Excel
 • Samodzielność w działaniu;
 • Inicjatywa oraz umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Dobra organizacja pracy;

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pełną wyzwań pracę, możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
 • Benefity socjalne i świadczenia w ramach ZFŚS.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@jaslo-glass.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 784-593-278

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego przez Huta Szkła w Jaśle S.A. z siedzibą w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zakres obowiązków:

 • Rozwój i stabilizację systemu zarządzania jakością w procesach produkcyjnych
 • Kontrola funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem zachowania standardów jakości,
 • Opracowywanie, nadzorowanie i uaktualnienie dokumentacji jakościowej,
 • Zapewnianie jakości wyrobu gotowego,
 • Analizę danych jakościowych i podejmowanie działań zapobiegawczych,
 • Nadzór nad procesem reklamacji,
 • Udział we wdrażaniu nowych projektów, współpraca z działami odpowiedzialnymi z projekt, produkcję i proces,
 • Udział w audytach wewnętrznych,
 • Aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością we współpracy z kierownikami działów w oparciu o wymagania prawne i inne wymagania.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane- zarządzanie jakością,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z Systemami Zarządzania Jakością,
 • Znajomość narzędzi doskonalenia i zarządzania jakością jak oraz wymagań norm ISO
 • wysoka orientacja na efektywność i jakość podejmowanych działań,
 • dobra organizacja pracy, sumienność i zaangażowanie.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełną wyzwań pracę, możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
 • benefity socjalne i świadczenia w ramach ZFŚS.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@jaslo-glass.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 784-593-278

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego przez Huta Szkła w Jaśle S.A. z siedzibą w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.