Data i treść piątego wezwania do złożenia akcji w spółce

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Jasło, 04.01.2021 Zarząd Spółki HUTA SZKŁA W JAŚLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.…

Data i treść czwartego wezwania do złożenia akcji w spółce

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Jasło, 19.11.2020 Zarząd Spółki HUTA SZKŁA W JAŚLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.…

Data i treść trzeciego wezwania do złożenia akcji w spółce

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Jasło, 26.10.2020 Zarząd Spółki HUTA SZKŁA W JAŚLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.…

Data i treść drugiego wezwania do złożenia akcji w spółce

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Jasło, 05.10.2020 Zarząd Spółki HUTA SZKŁA W JAŚLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.…

Data i treść pierwszego wezwania do złożenia akcji w spółce

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki HUTA SZKŁA W JAŚLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji…